Kontakta ossSKICKA
Skriv inga personuppgifter i fritextfältet/meddelandefältet. Vi sparar ditt kontaktformulär så länge det finns behov av det, dock max 3 månader.
För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och medlem anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. Läs mer under fliken Om Coop hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR