Årsredovisning 2018

Nu är Årsredovisningen för Coop Varberg Ekonomisk förening här på nätet. Läs den under fliken kontakt - styrelse.
Du hittar den också i vår butik fr o m v. 14