Nu är vi en certifierad butik

Nu är vi en kvalitetscertifierad butik enligt svensk standard för livsmedelshygien i butik. Svensk standard för livsmedelshantering har tagits fram för att tillgodose de branschspecifika krav och förutsättningar som finns för hantering av livsmedel. Syftet är att få en grund för gemensamma rutinbeskrivningar och löeda till enhetlig kontroll i alla Coop-butiker. Kvalitetsarbetet innebär en anpassning av rutinerna till respektive avdelning och den hantering som sker där. Certifieringen kommer arr verifiera att detta fungerar.
Vi på Coop Forum, Coop Håsten och Coop Söder är nu alla en kvalitetscertifierad butik. I de här butikerna är alla medarbetare utbildade i livsmedleshygien och hantering av mat, samt att vi har dokumenterade och väl fungerande rutiner för allt från märkning till temperaturkontroller. Det gör att våra kunder ska känna sig trygga med att alltid kunna handla säker mat hos oss.