Styrelsen

Organisationsnummer 749600-1202
 


Helene Gunnarson
Ordförande
Född: 
Ledamot sedan: 
Utbildning: 
Bakgrund:
 

Turid Ravlo Svensson
Ledamot
Född: 1955
Ledamot sedan: 2014
Utbildning: ekonomi, juridik och marknadsföring
Bakgrund: Många års erfarenhet från styrelser och politik på kommunal och regional nivå.
turid.rsvensson@gmail.com

Patrik Barkevall
Ledamot
Född: 1972
Ledamot sedan: 2021
Utbildning: Examen i Systemutveckling och Beteendevetenskap.
Bakgrund:Inom online-utveckling, e-handel samt datasäkerhet.
Idag egen företagare inom dryckesbranschen.

 

Alma Ragnarsson
Ledamot
Född: 1989
Ledamot sedan:
Utbildning: Ekonomi och Miljövetenskap
Bakgrund: Arbetar som verksamhetschef samt konsulterar inom miljö- och kvalitetsledning


 


Peter Birk
Ledamot
Född: 1969
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Gymnasieekonom, IHM Business School
Bakgrund: 25 års erfarenhet från finansbranschen,
styrelse- och ledningsgrupper.
Arbetar idag som VD på Executor Finans AB.

 

Thomas Hagman
Ledamot
Född: 1961
Ledamot sedan: 2009
Bakgrund: Ledamot i föreningen och fastighetsbolaget sedan 2009. I början av 2000-talet ordförande i föreningen under några år. Arbetar som ingenjör inom lyft med i huvudsak kravställning, säkerhet och utbildning

 

Linda Berggren
Ledamot
Född: 1971
Ledamot sedan: 2011
Bakgrund som butiksbiträde och ombudsman i Handelsanställdas förbund samt egenföretagare. Kommunala förtroendeuppdrag sedan 2006 och utbildad gymnasie- och grundskollärare. Idag marknadskoordinator på L:a Bruket.
 


 
 
       

Föredragande VD (ej styrelsemedlem)

Anna Bengtsson, 070 2360570, anna.bengtsson@coop-varberg.se 

 


Valberedning 
Ulrika Rylin, 0708-722944, ulrika.rylin@hotmail.com
Viktoria Struxsjö, 0705 988682, viktoria.struxsjo@varberg.se
Niclas Wilhelmsson, 0709-391985,


Läs våra stadgar:   Ladda ner pdf
Coop Varberg Ekonomisk Förening Föreningsstämma 2023-04-27  Ladda ner protokoll   Ladda ner Årsredovisning 2022      Ladda ner Hållbarhetsrapport 2022        Inga motioner                                                                                         Valberedningens förslag till årsstämman 2023

Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2022-04-28   Ladda ner protokoll   Ladda ner Årsredovisning 2021      Ladda ner Hållbarhetsrapport 2021        Inga motioner                                                                                         Valberedningens förslag till ersättningsregler 2022
Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2021-04-28   Ladda ner protokoll   Ladda ner Årsredovisning 2020      Ladda ner hållbarhetsrapport 2020        Inga motioner         Revisorns yttrande angående hållbarhetsrapport    Valberedningens förslag till ersättningsregler 2021
Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2020-04-29   Ladda ner protokoll   Ladda mer Årsredovisning 2019     Ladda ner hållbarhetsrapport 2019         Inga motioner
Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2019-04-24:  Ladda ner protokoll   Ladda ner Årsredovisning 2018      Ladda ner hållbarhetsrapport 2018        Ladda ner Motion
Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2018-04-25:  Ladda ner protokoll   Ladda ner Årsredovisning 2017      Ladda ner Hållbarhetsrapport 2017       Ladda ner Motion   
Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2017-04-20:  Ladda ner protokoll   Ladda ner Årsredovisning 2016 del 1     Årsredovisning 2016 del 2                 Ladda ner Motion
Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2016-04-20:  Ladda ner protokoll
Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2015-03-26:  Ladda ner protokoll                                                                                                                                                      Ladda ner Motion
Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2014-04-10:  Ladda ner protokoll
Coop Varberg Ekonomisk förening Föreningsstämma 2013-04-03:  Ladda ner protokoll

Pressmeddelande 2015-06-12  Ladda ner pressmeddelande